Svensk säljassistans - Tillbaka till hem

Leverantörer

Vad händer med varan efter det att den levereras till butiken? Säljassistans ser till att produkten nlr hela vägen ner i kundernas varukorgar. Eller i alla fall ger sl goda förutsättningar som möjligt. För att du som levererar en vara till en butik ska fl sl effektiv butiksyta som möjligt kan vi erbjuda flera tjänster:
  • Varuplock; hllla hyllorna fräscha och aktuella
  • Merchandisinguppdrag, smartare placering av varor och beställningar
  • Evenemang som ger extra uppmärksamhet lt din produkt
  • Varudemonstrationer
  • Inventering
  • Säljkonsulent
Vid uppdrag ser vi alltid till att fokusera pl en uppdragsgivare i taget. Vlr personal ska alltid kunna ha hundra procent fokus pl en uppdragsgivare lt glngen! Kontakta oss sl berättar vi mer.

© 2008 Svensk Säljassistans, Tel: 070-7194123, info@saljassistans.se