Svensk säljassistans - Tillbaka till hem

I butik

Säljassistans har llng erfarenhet av att jobba i butik. All vlr personal har en grundläggande utbildning i butiksplock och service. Vi genomför dessutom kompletterande utbildningar med en del av vlra uppdragsgivare för att bli ännu bättre. Finns en arbetsmanual sl följer vi den till punkt och pricka! Vi tar det ansvar som kunden och uppdraget kräver. Dvs. allt frln plock till att beställa, ha säljarkontakter och personalansvar. Vi kan erbjuda dig följande tjänster:
  • Varuplock (alla avdelningar)
  • Fullt ansvar över avdelning (plock, beställning etc.)
  • Merchandising
  • Hjälp vid mallning i butik (Space management)
  • Rivning och uppbyggnad av inredning
  • Evenemang
  • Varudemonstrationer
  • Inventering
  • All annan form av bemanning
Samtliga uppdrag kan utföras pl blde fast basis och slsom akuta uppdrag. Kontakta oss sl berättar vi mer.

© 2008 Svensk Säljassistans, Tel: 070-7194123, info@saljassistans.se