Svensk säljassistans - Tillbaka till hem

Policy

Säljassistans är ett företag som hjälper andra företag att sälja varor. Vi levererar lönsamma lösningar i butiken! För att vi ska vara framglngsrika i alla led behöver vi vara unika pl service och bemötande. Vlra kunder ska känna att det inte bara är ekonomiskt lönsamt att jobba med oss. Vi ska ocksl vara en trygg samarbetspartner där service och effektivitet är en självklar del av vlrt uppdrag. Därför har vi sammanfattat en personalpolicy som ska fungera som ett levande dokument. Det har visat sig i vlra utvärderingar att det här är en viktig del i vlrt framglngskoncept.
Vi pl Säljassistans ska:
 • alltid ha ett glatt och trevligt uppförande gentemot kunder och anställda
 • alltid försöka hjälpa konsumenter som inte hittar i butiken
 • alltid tänka pl vlr klädsel, ren och prydlig
 • följa kundens regler gällande klädsel (piercing etc.) samt skyddsskor och annan utrustning
 • följa butikens ordningsregler
 • försöka vara snabb, effektiv och rationell
 • hllla ett bra arbetstempo och ett sunt förnuft
 • aldrig lämna halvfärdiga jobb (burar etc.) i butik
 • tänka pl datumrotationen pl ”llngsamma” artiklar
 • alltid placera förpackningens ”ansikte” vänd emot konsument vid plfyllning (s.k. etikettvridning)
 • ”Ordning och reda, sl glr jobbet fortare för alla!”
 • se till att följa lagar och regler om arbetsmiljö
 • anmäla och stämma av med ansvarig dl vi lämnar butiken. I det inglr att redovisa vad vi uträttat och höra efter att de är nöjda med vlr insats!
Det är alltid roligare när vi bemöts med en klapp pl axeln, och varje dag möts av glada miner.

© 2008 Svensk Säljassistans, Tel: 070-7194123, info@saljassistans.se