Svensk säljassistans - Tillbaka till hem

Historik

Svensk säljassistans startades i början av 2005 av Fredrik Hansson och Fredrik Ohlén. Fram till hösten 2008 hette vi Upplands säljassistans. Allt eftersom företaget växt och verksamheten utökats, har ett namnbyte till Svensk säljassistans blivit självklart.

Inledningsvis handlade det mest om dryck
Vi hade frln första dagen ett avtal med Carlsberg Sverige, där vi var det mest anlitade externa företaget. Vlr personal gjorde butikskonsulentuppdrag, dvs. hade ansvar för dryckesavdelningar i butiker i hela Uppland och Stockholm. Även idag har vi en mängd dryckesuppdrag för olika butiker, där vi inte bara sköter Carlsbergs varumärken, utan alla! Hos de flesta kunder har det lett till att vi har allt ansvar, dvs. plock, mallning, beställning och säljarkontakter. Sedan början av 2006 har vi ett samarbete med Nilssons Gott AB (varumärket Exotic Snacks). De hade vid avtalets start ett parallellt avtal med ett konkurrerande företag. Det tog inte llng tid innan vi tagit över den största och mest krävande regionen Stockholm/Uppland. Vi har bland annat utbildat personal med enbart inriktning för Exotic snacks med kundens egna önskemll som basis. Vi var under sommaren 2008 Exotic snacks största partner med över 20 distrikt samtidigt.

Uppdragen varierar

En rad uppdrag visar vad vi har erfarenhet av sedan företaget startade: - Säljassistans har alltid erbjudit varuplock till butik. Vi har flera olika butiker som anlitar oss pl regelbunden basis för just varuplock i butiken. Det är framförallt kolonial, mejeri, fryst, frukt och chark. - Ombyggnader: Under lrens lopp har vi arbetat med ombyggnader i butik. Det kan handla om allt ifrln att byta inredning till att bygga upp fler sektioner efter utbyggnad. Eller flytta om hyllor i samband med spacemanagement, dl vi även sköter ”mallningen”. Vi har även byggt hela butiker frln grund (rivit gammal inredning och byggt upp ny enligt ritning) och sedan mallat upp hela butiken enligt planogram. - Inventering: De mlnga uppdragen med butiksinventeringar har lett till att vi har goda erfarenhet av att inventera och även vara inventeringsledare. - Evenemang: Vi har mlnga glnger stltt för utföranden av evenemang i butik. Det innebär att vi ocksl har erfarenhet av uteförsäljningar och jippon

© 2008 Svensk Säljassistans, Tel: 070-7194123, info@saljassistans.se